1. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych informuje o przetwarzaniu danych osobowych w serwisie internetowym:

Osoba odpowiedzialna: Grazian Twonski, etree GmbH, Mathias-Brüggen Str. 160, 50829 Kolonia, +49 221 292 417 0

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Z inspektorem ochrony danych firmy można skontaktować się pod powyższym adresem firmy oraz pod adresem datenschutz@etree.de

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

2.1 Dostęp do strony internetowej

Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową www.etree.de, przeglądarka internetowa używana przez odwiedzającego automatycznie przesyła dane na serwer tej strony i przechowuje je w pliku dziennika przez ograniczony czas. Następujące dane będą przechowywane bez dalszego wprowadzania przez odwiedzającego, dopóki nie zostaną automatycznie usunięte:

 • Adres IP urządzenia odwiedzającego,
 • Data i godzina wejścia odwiedzającego,
 • Nazwa i adres URL strony wywołanej przez odwiedzającego,
 • Strona internetowa, z której odwiedzający przeszedł na stronę (tzw. Referrer URL),
 • Przeglądarka i system operacyjny urządzenia odwiedzającego, a także nazwa dostawcy dostępu, z którego korzysta odwiedzający.

Przetwarzanie tych danych osobowych jest zgodne z. Art. 6 ust. 1 zd.1 lit.f) RODO uzasadnione. Firma ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych w celu,

 • szybko nawiązać połączenie ze stroną internetową firmy,
 • umożliwienie przyjaznej dla użytkownika aplikacji serwisu,
 • rozpoznawać i gwarantować bezpieczeństwo i stabilność systemów oraz
 • ułatwienie i usprawnienie administrowania serwisem.

Przetwarzanie w sposób wyraźny nie ma na celu uzyskania wiedzy o osobie odwiedzającej serwis.

2.2 Formularz kontaktowy

Odwiedzający mogą przesyłać wiadomości do firmy za pomocą internetowego formularza kontaktowego na stronie internetowej. Aby móc otrzymać odpowiedź, wymagany jest co najmniej ważny adres e-mail. Wszelkie dalsze informacje osoba zgłaszająca może dobrowolnie udzielić. Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu obsługi i odpowiedzi na zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Odbywa się to na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody zgodnie z. Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Dane osobowe zebrane w celu skorzystania z formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte, gdy tylko żądanie zostanie rozpatrzone i nie ma powodów do dalszego przechowywania (np. Późniejsze uruchomienie naszej firmy).

2.3 Biuletyn Informacyjny (tylko w stosownych przypadkach)

Rejestrując się do newslettera, odwiedzający wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych. Aby zarejestrować się w celu otrzymywania biuletynu, wystarczy podać adres e-mail gościa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby odwiedzającej w celu przesyłania newsletterów jest zgoda zgodnie z. Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

Odwiedzający może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania przyszłych biuletynów. Można to zrobić za pomocą specjalnego linku na końcu biuletynu lub wysyłając wiadomość e-mail na adresdatenschutz@etree.de

3. Przekazywanie danych

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim, jeśli

 • zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO zostało wyraźnie wyrażone przez osobę, której dane dotyczą,
 • przekazanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd.1 lit.f) RODO jest wymagane do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby przypuszczać, że osoba, której dane dotyczą, ma nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,
 • do przenoszenia danych zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO istnieje obowiązek prawny i / lub
 • zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO jest niezbędne do wykonania stosunku umownego z osobą, której dane dotyczą.

W innych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

4.HTTP cookie

Na stronie stosowane są tak zwane pliki cookie. Są to pakiety danych wymieniane między serwerem witryny a przeglądarką odwiedzającego. Są one zapisywane przez używane urządzenia (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.) Podczas odwiedzania witryny internetowej. W tym zakresie pliki cookies nie mogą powodować żadnych szkód w wykorzystywanych urządzeniach. W szczególności nie zawierają wirusów ani innego złośliwego oprogramowania. W plikach cookies przechowywane są informacje, które mają związek z używanym urządzeniem. W żadnym wypadku firma nie może uzyskać bezpośredniej wiedzy o tożsamości osoby odwiedzającej witrynę.

Pliki cookie są w większości akceptowane zgodnie z podstawowymi ustawieniami przeglądarki. Ustawienia przeglądarki można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookies albo nie były akceptowane na używanych urządzeniach, albo by przed utworzeniem nowego ciasteczka był wysyłany specjalny komunikat. Należy jednak pamiętać, że dezaktywacja plików cookies może oznaczać, że nie wszystkie funkcje serwisu będą mogły być wykorzystywane w najlepszy możliwy sposób.

Stosowanie plików cookies ma na celu ułatwienie korzystania ze strony internetowej firmy. Na przykład sesyjne pliki cookie mogą służyć do określenia, czy użytkownik odwiedził już poszczególne strony w witrynie. Te sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej.

Tymczasowe pliki cookie służą do poprawy przyjazności dla użytkownika. Są one tymczasowo przechowywane na urządzeniu gościa. Kiedy ponownie odwiedzasz witrynę, jest automatycznie rozpoznawane, że odwiedzający już wcześniej odwiedził stronę i jakie wpisy i ustawienia zostały wprowadzone, aby nie trzeba było ich powtarzać.

Pliki cookies wykorzystywane są również do analizy odwiedzin serwisu w celach statystycznych i ulepszania oferty. Te pliki cookie umożliwiają automatyczne rozpoznanie, gdy ponownie odwiedzasz witrynę, że witryna została już odwiedzona przez odwiedzającego. Pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookies są niezbędne do powyższego. Mają na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów spółki zgodnie z Art. 6 ust. 1 zd.1 lit.f) RODO uzasadnione.